Gedragscode mobiel datagebruik lijkt te werken

28 maart 2014 door in Mobiel internet.

business-graphics-1428656-mIn juli 2012 maakten de grote providers afspraken om onverwacht hoge kosten voor mobiel internet te voorkomen en legden die vast in de gedragscode Transparantie Mobiel Datagebruik. Dit deden zij op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Die gedragscode is nu geëvalueerd en minister Henk Kamp geeft aan dat de zelfregulering goed lijkt te werken. De Consumentenbond reageerde op de evaluatie met de opmerking dat ‘billshocks’ nog steeds voorkomen doordat er nog steeds aanbod is van abonnementen zonder databundel waarmee consumenten ongemerkt gebruikmaken van mobiel internet.

KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone stelden deze zelfregulerende gedragscode op. Belangrijkste doel van de code is het goed voorlichten van consumenten over het meest geschikte abonnement dat past bij het datagebruik en hen instrumenten te bieden waarmee zij onverwacht hoge rekeningen kunnen voorkomen. Je moet dan denken aan hulpmiddelen op de websites van de providers of apps om je dataverbruik te volgen. Kwink Groep, een onafhankelijk bureau, evalueerde of de telecomaanbieders de afgesproken maatregelen invoerden en wat het effect daarvan is.

Evaluatie

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Kamp aan dat de maatregelen uit de Gedragscode nagenoeg allemaal volledig zijn geïmplementeerd: aanbieders informeren consumenten één of meerdere keren proactief over het datagebruik middels sms-notificaties en bieden instrumenten aan waarmee consumenten zelf het datagebruik tussentijds kunnen monitoren. Het blijkt dat aanbieders consumenten niet altijd informeren over de mate waarin het daarmee tussentijds geboden inzicht in datagebruik of tegoed, actueel (‘real-time’) is. Het risico op een billshock is nihil bij internetblokkade of een zogeheten speedstepdown. Bij speedstepdown wordt na het overschrijden van de databundel de internetsnelheid verlaagd en zijn er geen buitenbundelkosten. Deze abonnementsvormen leiden tot een zichtbare verlaging van het aantal klachten over de facturen. De situatie voor consumenten is volgens EZ verbeterd en met alle maatregelen is een positieve tendens ingezet.

Billshocks

De onderzoekers constateren dat billshocks nog niet in alle gevallen worden voorkomen. In een enquête onder 1.600 respondenten geeft 3% van hen aan dat zij naar eigen zeggen onverwacht een heel hoge rekening heeft ontvangen als gevolg van mobiel datagebruik in Nederland. Per kwartaal worden circa 50 klachten bij ConsuWijzer ingediend over mobiel datagebruik in Nederland. De Consumentenbond reageerde ook met de opmerking dat onverwacht hoge rekeningen voor datagebruik nog steeds voorkomen. Simpel, Simyo, Sizz en Tele2 bieden abonnementen aan waarmee consumenten ongemerkt mobiel kunnen internetten, terwijl ze geen databundel hebben. “Maar ook consumenten die wel een databundel hebben, kunnen met hoge buitenbundelkosten worden geconfronteerd. Ben, Simyo, Sizz, Vodafone en Ziggo sturen weliswaar een waarschuwing als de bundel bijna op is, maar het zou beter zijn als ze hun klanten ook de mogelijkheid bieden om internet te blokkeren of om de snelheid omlaag te brengen zodra de internetbundel op is,” zegt Bart Combée, directeur van de Consumentenbond.

Aanbevelingen

Kwink doet ook aanbevelingen die het aantal billshocks nog meer zouden kunnen verlagen, zoals het standaard “uit” zetten van datagebruik bij abonnementen zonder databundel. Bij deze abonnementen is het risico op billshocks het grootst is. Ook wordt voorgesteld dat notificaties en monitoringsinstrumenten altijd het actuele datagebruik moeten weergeven of – als dat bijvoorbeeld om technische redenen niet mogelijk is – om actief te communiceren richting klanten dat notificaties niet altijd tijdig (kunnen) worden verstuurd. Eveneens wordt aanbevolen om standaard een notificatie te sturen bij het bereiken van de datalimiet (100%-notificatie). Minister Kamp gaat de evaluatie en de aanbevelingen met de providers bespreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees vorig bericht:
Mannen nonchalanter met smartphone dan vrouwen

Zo’n 75 procent van de Nederlanders heeft een smartphone. Dat zijn heel veel telefoons. Waar kopen we die, hoe lang...

Sluiten